-het ontwerp instituut- manifesteert zich als
stimuleringinstantie van het ruimtelijk ontwerp

Contact

Studie

In onze hedendaagse wereld van concurrentie is het nodig om verschil te maken, om zich te onderscheiden met een eigen kunnen. Men redt het niet met oppervlakkige kennis, een computertruckje of een snelle presentatie van algemene beelden. Het is zaak om de eigen verworvenheden naar voren te kunnen brengen, zodat opdrachtgevers die herkennen en geleid worden in hun beslissing. Waarom zou men voor u moeten kiezen? Dat moet in een eerste gesprek duidelijk worden, in een schetsontwerp naar voren komen en in het definitief ontwerp bevestigd worden. Omdat u beter bent en een eigen opvatting van de probleemstelling heeft. Omdat u het programma van eisen kunt realiseren, op die plek en met dat gegeven budget.

Die kennis en kunde komt aan de orde en wordt in de verschillende cursussen en opleidingen onderwezen. Daarvoor krijgt u op het einde van de reeks een getuigschrift, op uw naam en ondertekend door de docent.

Visie

|het ontwerp instituut| garandeert onderricht op hoog beroepsniveau. Alle cursussen zijn gebaseerd op ontwerp ervaring en gericht op de praktijk van het vakgebied van ontwerp en groene ruimte betrokken en de docenten en begeleiders zijn professionals pur sang. Van de cursisten wordt dan ook een hoge inzet verwacht. Het denk- en werkniveau van de opleiding is HBO.

|het ontwerp instituut| manifesteert zich als stimuleringinstantie van het ruimtelijk ontwerp. Met name van de ruimte die zich manifesteert in het dagelijks leven van de mens, waarin deze zichzelf kan aanvoelen en herkennen, waarin de schaal en de verhoudingen de zijne zijn.

Dat wil zeggen, het denken in de menselijke maat in relatie tot de wereld. Dat is het gebied van tuinen en parken, van de stedelijke pleinen en openbare ruimte. | het ontwerp instituut| wil zich met name richten op het verbeteren van deze inrichtingen, zowel in het beter formuleren van hun opgaven als in het uitwerken van hun ontwerpen. Dat is dus een taak die verder gaat dan louter het realiseren van de wens van de opdrachtgever. Dat is ook deze laatste leren begeleiden in het formuleren van de opdracht, in het meebepalen van de ambitie die daar mee gepaard gaat.

Filosofie

Een humaner en natuurlijker ontwerp is hierbij het resultaat, in plaats van de louter functiegerichte terreininrichtingen zoals ze nu zoveel voorkomen. De mens met zijn beleving en ervaring van de buitenruimte staat centraal en niet de overheersende doelmatigheid.

De hedendaagse mens staat schijnbaar los van de wereld waarin hij leeft en is zich niet bewust van die wereld als zijn eigen omgeving.

‘De fragmentering van het moderne leven en zijn vluchtigheid brengen onrust, onvoldaanheid en innerlijke leegte met zich mee’, schrijft Ton Lemaire in zijn boek ‘Met open zinnen’ (2002). In de overtuiging van ons instituut kan de groene buitenruimte, die op een juiste manier is ontworpen daarin compensatie brengen. Bewustwording van de wereld waarin we bewegen, het landschap waarin wij ons als bewoners van deze aarde bevinden, zou ons kunnen helpen in het beter begrijpen van ons eigen leven en ons steunen in onze zelfverwezenlijking, een fundamentele verrijking geven aan ons bestaan en ons geluk bevorderen.

Opzet

Initiatiefnemer Michel Lafaille ing. (1951) heeft daarom enkele jaren geleden |het ontwerp instituut| opgezet en is nog steeds nauw betrokken, als docent en aanjager van diverse activiteiten en projecten. Hij is bekend als inspirator en docent die cursisten tot ongekende hoogte kan brengen. Naast zijn inbreng worden diverse ontwerpers en docenten betrokken, zowel in advies, begeleiding van cursisten, als in docentschap.

Partners

Een frisse kijk op tuinen, waar de opdrachtgever centraal staat,
waar de creativiteit van de specialist wordt toegepast.